Author: admin

V sobotu, 27. februára 2018 o 17:30 organizujú Modlitby matiek z našej farnosti v spolupráci s Modlitbami matiek z farnosti Jakubany druhý deň trojdnia. Strenutie sa bude konať v Chráme Matky ustavičnej pomoci a sú naň pozvané všetky matky z farnosti....

Veľký pondelok, utorok a streda, 29.- 31. Marec 2010 6.40 Svätá liturgia (pomoci (iba v stredu) 18.00 Liturgia vopred posvätenstarosloviensky) 17.30 Novéna k Matke ustavičnej ých darov 14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov ( v utorok) Veľký štvrtok, 1. Apríl 2010 6.40 Svätá liturgia (starosloviensky) 17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého...

Sviatky narodenia Pána Chrám MUP v Starej Ľubovni 24. XII. 2016 - Sobota Predvečer narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)      6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)    15.00     Veľká večiereň (slovensky)    23.30     S nami Boh (starosloviensky)    24.00     Polnočná svätá liturgia (starosloviensky)     25. XII. 2016 - Nedeľa Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha...

Sviatky Obrezania a Bohozjavenia Pána Chrám MUP v Starej Ľubovni 31. XII. 2016 - Sobota        6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)    16.00     Svätá liturgia (slovensky)    23.30     Ďakovný akatist                  Eucharistická pobožnosť 1. I. 2017 - Nedeľa - Obrezanie Pána - Nový rok        9.00     Svätá liturgia (starosloviensky)    11.00     Svätá...

[gallery columns="4" ids="883,886,889,892,895,897,901,904,909,912,917,921,925,928,933,936,941,945,950,954,956,960,963,966,969,971,972,973,974,975,976,977,978,979,981,982,983,984,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003"]...