Pozývame prváčikov na posvätenie školských tašiek

Prázdniny pomaličky dobiehajú konca a školský rok sa neúprosne blíži. Aby sme do Nového školského roka vykročili s Božím požehnaním, tak v pondelok, 2. septembra, ráno o 7.30 hod., pozývame všetky deti a mládež na sv. liturgiu s osobitným požehnaním o Božiu pomoc a ochranu. Veľmi radi uvítame na tejto „novoročnej“ sv.liturgií aj rodičov a starých rodičov. Nechceme zabudnúť ani na našich nových „prváčikov“. Pre nich organizujeme v nedeľu, 1. septembra, na liturgií o 11.00 hod. posviacku nových školských tašiek. Takže drahé deti nezabudnite si ich na budúcy týždeň priniesť do chrámu na detskú sv. liturgiu! V tú istú nedeľu organizujeme pri kláštore pre deti po obede o 14.00 hod. „rozlúčku s prázdninami“. Pod touto rozlúčkou máme na mysli menšiu „opekačku a športové popoludnie“.

Biskup Marián Andrej Pacák na návšteve v našom chráme

Opäť k nám prišla vzácna návšteva. Vo štvrtok, 7. septembra nás poctil svojou prítomnosťou novovysvetený biskup v Kanade a dlhoročný kňaz našej farnosti, otec Marián Andrej Pacák. Za účasti skutočne hojného počtu veriacich našej farnosti u nás odslúžil jednu zo svojich prvých liturgií po svojej vysviacke.

Vďaka veľkému počtu zúčastnených bolo hlavne po liturgii v chráme veľmi rušno. Otec Marián sa stretol osobne s veriacimi, o spoločné spomienky a fotky nebola núdza. Ako sa sám vyjadril, tešil sa z návratu „domov.“ Niet sa čomu diviť, strávil u nás spolu 10 rokov.

Odpust blahoslaveného Metoda

V nedeľu 18.3. sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda. V rámci neho sme privítali v našom chráme arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD. Za účasti hojného počtu veriacich sa konala slávnostná liturgia, na ktorej bola vykonaná posviacka nových lavíc na chóre.

Liturgiu doprevádzali svojim spevom členovia Zboru Blahoslaveného Metoda, ktorí ešte viac podčiarkli  neopakovateľnú atmosféru.

Týmto zároveň chceme vyjadriť poďakovanie všetkým zúčastneným veriacim, organizačnému štábu i členom Zboru Blahoslaveného Metoda za ich prítomnosť na celej slávnostnej liturgii a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.

Trojdnie modlitieb matiek

V sobotu, 27. februára 2018 o 17:30 organizujú Modlitby matiek z našej farnosti v spolupráci s Modlitbami matiek z farnosti Jakubany druhý deň trojdnia. Strenutie sa bude konať v Chráme Matky ustavičnej pomoci a sú naň pozvané všetky matky z farnosti.

Nové lavice na chóre

 

 

 

Na prelome rokov 2017/2018 sa náš chrám dočkal vylepšenia v podobe nových lavíc na chóre. Celkovo 47 nových lavíc s čalúnením dodala do nášho chrámu firma Holzdesign z Kežmarku. Projekt bol realizovaný v dvoch etapách; prvá prebehla ešte v roku 2017 počas vianočných sviatkov, druhá prišla na rad v priebehu januára v novom roku. Celková investícia dosiahla výšku 8 tisíc EUR. Prvá splátka sumy je už uhradená, druhá časť bude uhradená postupne v priebehu roka.

 

 

 

 

 

Decembrové chvály s hosťom

Pravidelné mesačné chvály nás neobídu ani vo vianočnom období. Dva dni pred koncom roka 2017, teda 29. decembra, sa opäť priestory chrámu zaplnia melódiami a chválospevmi, prosbami či poďakovaniami za uplynulý rok 2017. Predchádzať im však bude liturgia, ktorej hosťom bude bývalý kňaz našej farnosti, o. Miroslav Bujdoš. Témou bude Srdce človeka. Nenechajte si újsť zaujímavé rozprávanie a prídte sa rozlúčiť s končiacim sa rokom 2017 aj vy! Začíname o 17.30 liturgiou, po ktorej budú nasledovať samotné chvály a po nich malé Agapé v priestoroch KPC. Všetci ste srdečne vítaní!