Aktuality

V sobotu, 27. februára 2018 o 17:30 organizujú Modlitby matiek z našej farnosti v spolupráci s Modlitbami matiek z farnosti Jakubany druhý deň trojdnia. Strenutie sa bude konať v Chráme Matky ustavičnej pomoci a sú naň pozvané všetky matky z farnosti....

      Na prelome rokov 2017/2018 sa náš chrám dočkal vylepšenia v podobe nových lavíc na chóre. Celkovo 47 nových lavíc s čalúnením dodala do nášho chrámu firma Holzdesign z Kežmarku. Projekt bol realizovaný v dvoch etapách; prvá prebehla ešte v roku 2017 počas vianočných sviatkov, druhá prišla na rad v priebehu januára...

Pravidelné mesačné chvály nás neobídu ani vo vianočnom období. Dva dni pred koncom roka 2017, teda 29. decembra, sa opäť priestory chrámu zaplnia melódiami a chválospevmi, prosbami či poďakovaniami za uplynulý rok 2017. Predchádzať im však bude liturgia, ktorej hosťom bude bývalý kňaz našej farnosti, o....

Po dlhšej odmlke sa znova do nášho chrámu vracia tradícia Vianočnej Akadémie. Tak ako po iné roky, i tentoraz si mládež zo Spoločenstva On pre Vás pripravili scénky i piesne, ktoré potešia malých i veľkých a navodia do sŕdc vianočnú náladu a priblízia podstatu Vianoc...

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Filipovku o katolíckej identite Drahí bratia a sestry! Obdobie pred sviatkom Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Filipovku, každoročne prežívame ako obdobie duchovnej prípravy. Hlboký duchovný rozmer tohto obdobia naznačuje aj Markovo evanjelium, v ktorom Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k bdelosti....

V týchto dňoch v našom chráme prebiehajú práce na lešení spojené s výmenou okien v kupolovej časti chrámu. Radi by sme preto upozornili veriacich, že liturgie sa počas tejto doby budú konať v priestoroch KPC (dolu pod chrámom). Liturgie sa budú konať štandardne podľa rozpisu bohoslužieb...

Po dvojmesačnej prázdninovej prestávke sa opäť do chrámu vracajú obľúbené chvály. Tentokrát sa program konal za účasti členov spoločenstva On a Skala.   Program sa začal o 17.30 mládežníckou svätou liturgiou, ktorú viedla mládež zo Spoločenstva On. Po jej skončení prišli na rad chvály, ktoré sa konali...

Veľký pondelok, utorok a streda, 29.- 31. Marec 2010 6.40 Svätá liturgia (pomoci (iba v stredu) 18.00 Liturgia vopred posvätenstarosloviensky) 17.30 Novéna k Matke ustavičnej ých darov 14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov ( v utorok) Veľký štvrtok, 1. Apríl 2010 6.40 Svätá liturgia (starosloviensky) 17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého...