Aktuality

Veľký pondelok, utorok a streda, 29.- 31. Marec 2010 6.40 Svätá liturgia (pomoci (iba v stredu) 18.00 Liturgia vopred posvätenstarosloviensky) 17.30 Novéna k Matke ustavičnej ých darov 14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov ( v utorok) Veľký štvrtok, 1. Apríl 2010 6.40 Svätá liturgia (starosloviensky) 17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého...

Sviatky narodenia Pána Chrám MUP v Starej Ľubovni 24. XII. 2016 - Sobota Predvečer narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)      6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)    15.00     Veľká večiereň (slovensky)    23.30     S nami Boh (starosloviensky)    24.00     Polnočná svätá liturgia (starosloviensky)     25. XII. 2016 - Nedeľa Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha...

Sviatky Obrezania a Bohozjavenia Pána Chrám MUP v Starej Ľubovni 31. XII. 2016 - Sobota        6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)    16.00     Svätá liturgia (slovensky)    23.30     Ďakovný akatist                  Eucharistická pobožnosť 1. I. 2017 - Nedeľa - Obrezanie Pána - Nový rok        9.00     Svätá liturgia (starosloviensky)    11.00     Svätá...

V nedeľu 4. januára sme sa na sv. liturgii o 11.00 hod. spoločne rozlúčili s o. Milanom Zalehom, ktorý odchádza na svoje nové pôsobisko do kláštora v Michalovciach, kde bude plniť úlohu šéfredaktora nášho časopisu a vydavateľstva Misionár. O. Milan v našom kláštore pôsobil od...