Aktuality

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Filipovku o katolíckej identite Drahí bratia a sestry! Obdobie pred sviatkom Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Filipovku, každoročne prežívame ako obdobie duchovnej prípravy. Hlboký duchovný rozmer tohto obdobia naznačuje aj Markovo evanjelium, v ktorom Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k bdelosti....

V týchto dňoch v našom chráme prebiehajú práce na lešení spojené s výmenou okien v kupolovej časti chrámu. Radi by sme preto upozornili veriacich, že liturgie sa počas tejto doby budú konať v priestoroch KPC (dolu pod chrámom). Liturgie sa budú konať štandardne podľa rozpisu bohoslužieb...

Po dvojmesačnej prázdninovej prestávke sa opäť do chrámu vracajú obľúbené chvály. Tentokrát sa program konal za účasti členov spoločenstva On a Skala.   Program sa začal o 17.30 mládežníckou svätou liturgiou, ktorú viedla mládež zo Spoločenstva On. Po jej skončení prišli na rad chvály, ktoré sa konali...

Veľký pondelok, utorok a streda, 29.- 31. Marec 2010 6.40 Svätá liturgia (pomoci (iba v stredu) 18.00 Liturgia vopred posvätenstarosloviensky) 17.30 Novéna k Matke ustavičnej ých darov 14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov ( v utorok) Veľký štvrtok, 1. Apríl 2010 6.40 Svätá liturgia (starosloviensky) 17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého...

Sviatky narodenia Pána Chrám MUP v Starej Ľubovni 24. XII. 2016 - Sobota Predvečer narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)      6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)    15.00     Veľká večiereň (slovensky)    23.30     S nami Boh (starosloviensky)    24.00     Polnočná svätá liturgia (starosloviensky)     25. XII. 2016 - Nedeľa Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha...

Sviatky Obrezania a Bohozjavenia Pána Chrám MUP v Starej Ľubovni 31. XII. 2016 - Sobota        6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)    16.00     Svätá liturgia (slovensky)    23.30     Ďakovný akatist                  Eucharistická pobožnosť 1. I. 2017 - Nedeľa - Obrezanie Pána - Nový rok        9.00     Svätá liturgia (starosloviensky)    11.00     Svätá...

V nedeľu 4. januára sme sa na sv. liturgii o 11.00 hod. spoločne rozlúčili s o. Milanom Zalehom, ktorý odchádza na svoje nové pôsobisko do kláštora v Michalovciach, kde bude plniť úlohu šéfredaktora nášho časopisu a vydavateľstva Misionár. O. Milan v našom kláštore pôsobil od...