Narodenie Pána 2016 – program

Narodenie Pána 2016 – program

Sviatky narodenia Pána
Chrám MUP v Starej Ľubovni
24. XII. 2016 – Sobota
Predvečer narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   15.00     Veľká večiereň (slovensky)
   23.30     S nami Boh (starosloviensky)
   24.00     Polnočná svätá liturgia (starosloviensky)
 
 
25. XII. 2016 – Nedeľa
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
     9.00     Svätá liturgia s myrovaním (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním (slovensky)
   17.00     Veľká večiereň, koledy
     9.00     Svätá liturgia v dome dôchodcov
26. XII. 2016 – Pondelok
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
     7.30     Svätá liturgia (slovensky)
     9.30     Svätá liturgia (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia (slovensky)
 
27. XII. 2016 – Utorok
Svätý prvomučeník Štefan
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   16.00     Svätá liturgia (slovensky)
   18.00     Svätá liturgia (starosloviensky)
     9.00     Svätá liturgia v dome dôchodcov
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.