Obrezanie a Bohozjavenie Pána 2016 – program

Obrezanie a Bohozjavenie Pána 2016 – program

Sviatky Obrezania a Bohozjavenia Pána
Chrám MUP v Starej Ľubovni
31. XII. 2016 – Sobota
 
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   16.00     Svätá liturgia (slovensky)
   23.30     Ďakovný akatist
                 Eucharistická pobožnosť
1. I. 2017 – Nedeľa – Obrezanie Pána – Nový rok
 
     9.00     Svätá liturgia (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého (slovensky)
   16.00     Svätá liturgia v nemocnici
   18.00     Svätá liturgia (starosloviensky)
5. I. 2017 – Štvrtok
 
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   17.00     Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (slovensky)
   18.30     Jordánske svätenie vody (slovensky)
     9.00     Svätá liturgia v dome dôchodcov
6. I. 2017 – Piatok
 
     7.30     Svätá liturgia s myrovaním (slovensky)
     9.30     Svätá liturgia s myrovaním (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia s myrovaním (slovensky)
   14.00     Požehnanie príbytkov
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.