Odpust blahoslaveného Metoda

Odpust blahoslaveného Metoda

V nedeľu 18.3. sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda. V rámci neho sme privítali v našom chráme arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD. Za účasti hojného počtu veriacich sa konala slávnostná liturgia, na ktorej bola vykonaná posviacka nových lavíc na chóre.

Liturgiu doprevádzali svojim spevom členovia Zboru Blahoslaveného Metoda, ktorí ešte viac podčiarkli  neopakovateľnú atmosféru.

Týmto zároveň chceme vyjadriť poďakovanie všetkým zúčastneným veriacim, organizačnému štábu i členom Zboru Blahoslaveného Metoda za ich prítomnosť na celej slávnostnej liturgii a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.