10. r. Festivalu súčasného umenia a divadla (UM UM)_10. – 15. 8. 2021

Láka Vás zistiť a vyskúšať si, ako sa stavia a udržiava Prírodná záhrada alebo jama na zber dažďovej vody v záhrade, či v parku? Naučiť sa princípy Prírodného staviteľstva v praxi? Objaviť nástroje, ako Zapojiť ľudí pre spoločenskú zmenu? Podiskutovať si na tému Najlepšieho možného scenára budúcnosti? Alebo sa chcete stať súčasťou Divadelných dielní a zaoberať sa príbehmi ľudí, ktorých už priamo či nepriamo zasiahla klimatická zmena?

Všetkým tým, ktorým ochrana prírody nie je ľahostajná dávame do pozornosti aktivitu 10. ročníka Festivalu súčasného umenia a divadla (UM UM), ktorý tentoraz pracuje s témou Súčasnosť klimatickej krízy. V rámci projektu Uzol kultúry – Stará Ľubovňa – Mesto kultúry 2021, pre Vás v termíne 10. – 15. 8. 2021 prichystali 6 workshopov s odborníkmi/-čkami. V prípade záujmu účasti na týchto workshopoch, ozvite sa nám na našu farskú mailovú adresu (slcssr@gmail.com) a my Vám zašleme v prílohe tabuľky zo zoznamom nahlásených ľudí, ku ktorým sa môžete dopísať (Max. počet účastníkov je 12 na každý blok).
Túto akciu svojou účasťou a prednáškou podporí medzi inými aj náš pán arcibiskup Ján Babjak.

Ide o niekoľkodňové vzdelávanie v praxi a o snahu prepojiť ľudí do komunitnej spolupráce a tvorby. Všetky workshopy sú preto zdarma a každý prihlásený účastník je odmenený po absolvovaní ranného bloku spoločným obedom a po absolvovaní poobedňajšieho bloku spoločnou večerou na mieste, kde bude vznikať Komunitná klimatická záhrada, a to pri ZŠ na Komenského ul., naľavo od hlavného vchodu do školy.

Pokiaľ Vás téma niektorého workshopu oslovila a bola by pre Vás prínosná, odporúčame ho absolvovať v priebehu všetkých jeho dní. Presné časy nájdete po rozkliknutí každej tabuľky, kde je potrebné sa zapísať do blokov, ktoré plánujete absolvovať, aby sme mali prehľad o počte prihlásených a vedeli objednať správny počet porcií jedla na každý deň. Ak nemáte možnosť byť prítomný/-á v priebehu všetkých dní workshopu, môžete sa v tabuľke zapísať len na časy, kedy máte možnosť sa zúčastniť. Môžete sa prihlásiť i v prípade, že by ste chceli prísť len na jeden ranný alebo poobedňajší blok. Veríme, že i napriek krátkej návšteve bude Vaša účasť pre obe strany prínosom.

Vďaka workshopom a Vašej spoluúčasti a práci vznikne verejná Komunitná klimatická záhrada s oddychovými prvkami z prírodného staviteľstva, ktorá zostane darom pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, predovšetkým pre deti ZŠ na Komenského ul. a okolitých škôl a škôlok, ďalej vzniknú i dve divadelné predstavenia pre festival UM UM 2021 a dve ekologicky ladené kampane. Tvorbu Klimatickej a komunitnej záhrady z verejných zdrojov podporil i Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis.

Informácie nájdete na odkaze: www.umumfestival.com/ekolaboratorium, Stratégia ruže a Prejav svoj žiaľ (Otvorené divadlo).

Zdieľanie článku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email