Liturgie budú opäť verejné!

Aj keď s obmedzeniami, zajtra (streda 6. máj) sa už môžeme stretnúť v Chráme Matky ustavičnej pomoci na spoločnej modlitbe. O 17.30 hodine bude tradičná novéna k Matke ustavičnej pomoci a po nej svätá liturgia. Príďte sa poďakovať Bohu, Presvätej Bohorodičke i patrónovi nášho kláštora Dominikovi Metodovi Trčkovi, za pomoc a ochranu v ťažkých časoch.
Pripomínam, že počas bohoslužieb je potrebné rešpektovať nariadenia hlavného hygienika o povinnej dezinfekcii a zachovaní minimálne dvojmetrových rozostupov.


Nasledujúce dni (od štvrtka 7. mája) budú bohoslužby v našom chráme ako to bolo zvykom, teda ráno o 6.30 hodine (cirkevnoslovanská liturgia) a večer o 18.00 hodine (slovenská liturgia).


Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú modlitbu.