V stredu na predvečer sviatku Bohozjavenia bude o 17.00 hod. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, po ktorej bude veľké posvätenie vody. V tento deň zaväzuje prísny pôst.

V stredu na predvečer sviatku Bohozjavenia bude o 17.00 hod. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, po ktorej bude veľké posvätenie vody. Posvätenie vykoná vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR.

V tento deň zaväzuje prísny pôst.

Vo štvrtok  na Bohozjavenie budú Sv. liturgie len doobeda obdobne ako v nedeľu (pozri farské oznamy). Po liturgií bude myrovanie. Zoznam na posviacku príbytkov sa nachádza vzadu v chráme na stolíku. Zapísať sa môžete aj cez vyplnenie formuláru na našej stránke v kolónke „Posviacka domácnosti“

Posvätenú vodu si môžete prísť načerpať po ranných a večerných liturgiách.