Zmena počtu veriacich na Sv. liturgiách, slúžiť sa bude len v chráme.

Od .12. januára 2022 nastala zmena čo do počtu veriacich zúčastnených na Sv. liturgii. Účasť na Bohoslužbách ďalej pokračuje v režime OP, ale počet veriacich z 30 sa zvyšuje na 100 veriacich. Z tohto dôvodu Sv. liturgie v KPC sa rušia, slúžiť sa bude len v chráme a to s klasickom nedeľným rozvrhom: 7.30, 9.15, 11.00 a 18.00.