Zmena nedeľného liturgického programu

Dávame do pozornosti zmenu nedeľného liturgického poriadku.

Sv. Liturgie budú v týchto hodinách:

7.00 – slovenská Sv. liturgia

8.00 – slovenská Sv. liturgia

9.00 – staroslovenská Sv. liturgia

10.00 – staroslovenská Sv. liturgia

11.00 – slovenská Sv. liturgia

18.00 – staroslovenská Sv. liturgia-

Všetky Sv. liturgie budú polorecitované, obdobne ako ranné Sv.Liturgie v týždni. Počet ľudí v chráme na Sv. Liturgii je 45 osôb +kňaz slúžiteľ, miništrant, cerkovník, kantor, kňaz spovedník.

Liturgie budú opäť verejné!

Aj keď s obmedzeniami, zajtra (streda 6. máj) sa už môžeme stretnúť v Chráme Matky ustavičnej pomoci na spoločnej modlitbe. O 17.30 hodine bude tradičná novéna k Matke ustavičnej pomoci a po nej svätá liturgia. Príďte sa poďakovať Bohu, Presvätej Bohorodičke i patrónovi nášho kláštora Dominikovi Metodovi Trčkovi, za pomoc a ochranu v ťažkých časoch.
Pripomínam, že počas bohoslužieb je potrebné rešpektovať nariadenia hlavného hygienika o povinnej dezinfekcii a zachovaní minimálne dvojmetrových rozostupov.


Nasledujúce dni (od štvrtka 7. mája) budú bohoslužby v našom chráme ako to bolo zvykom, teda ráno o 6.30 hodine (cirkevnoslovanská liturgia) a večer o 18.00 hodine (slovenská liturgia).


Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú modlitbu.

Záznam liturgie – Nedeľa (5.4.)

Zoznam pripravovaných prenosov liturgií:

  • Veľká streda (8.4.) – o 17.30 hod. Novéna k MUP; o 18.00 hod. Liturgia VPD
  • Veľký štvrtok – o 19.00 hod. Strasti 
  • Veľký piatok – o 15.00 hod. Večiereň s uložením Pláštenice do hrobu
  • Veľká sobota – o 17.00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. 
  • Nedeľa Paschy – o 7.00 Utiereň Vskriesenia, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a posvätenie jedál. 
  • Svetlý pondelok a utorok – o 10.00 hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Trojdnie modlitieb matiek

V sobotu, 27. februára 2018 o 17:30 organizujú Modlitby matiek z našej farnosti v spolupráci s Modlitbami matiek z farnosti Jakubany druhý deň trojdnia. Strenutie sa bude konať v Chráme Matky ustavičnej pomoci a sú naň pozvané všetky matky z farnosti.