Veľkonočné sviatky 2017

Veľký pondelok, utorok a streda, 29.- 31. Marec 2010
6.40 Svätá liturgia (pomoci (iba v stredu)
18.00 Liturgia vopred posvätenstarosloviensky)
17.30 Novéna k Matke ustavičnej ých darov
14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov ( v utorok)


Veľký štvrtok, 1. Apríl 2010
6.40 Svätá liturgia (starosloviensky)
17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého (slovensky)
20.00 Strasti nášho Spasiteľa Ježiša Krista s nesením kríža (slovensky)
14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov


Veľký Piatok, 2. Apríl 2010 – prikázaný sviatok
8.00 Cárske časy (slovensky)
17.00 Večiereň s uložením pláštenice do Božieho hrobu (slovensky)


Veľká Sobota, 3. Apríl 2010
17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého (slovensky)


Svätá a Veľká Nedeľa Paschy, 4. Apríl 2010
5.00 Voskresná utiereň (starosloviensky) a posvätenie jedál
9.00 Svätá liturgia (starosloviensky) a myrovanie
11.00 Svätá liturgia (slovensky) a myrovanie
15.30 Veľkonočná večiereň (slovensky)
16.00 Svätá liturgia v nemocnici


Svetlý Pondelok, 5. Apríl 2010
7.30 Svätá liturgia (slovensky)
9.30 Svätá liturgia (starosloviensky)
11.00 Svätá liturgia (slovensky)
18.00 Svätá liturgia (starosloviensky)
9.00 Svätá liturgia v Domove dôchodcov


Svetlý Utorok, 6. Apríl 2010
6.40 Svätá liturgia (starosloviensky)
16.00 Svätá liturgia (slovensky)
18.00 Svätá liturgia (starosloviensky)
9.00 Svätá liturgia v Domove dôchodcov.

Narodenie Pána 2016 – program

Sviatky narodenia Pána
Chrám MUP v Starej Ľubovni
24. XII. 2016 – Sobota
Predvečer narodenia Pána (zdržanlivosť od mäsa)
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   15.00     Veľká večiereň (slovensky)
   23.30     S nami Boh (starosloviensky)
   24.00     Polnočná svätá liturgia (starosloviensky)
 
 
25. XII. 2016 – Nedeľa
Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
     9.00     Svätá liturgia s myrovaním (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého s myrovaním (slovensky)
   17.00     Veľká večiereň, koledy
     9.00     Svätá liturgia v dome dôchodcov
26. XII. 2016 – Pondelok
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
     7.30     Svätá liturgia (slovensky)
     9.30     Svätá liturgia (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia (slovensky)
 
27. XII. 2016 – Utorok
Svätý prvomučeník Štefan
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   16.00     Svätá liturgia (slovensky)
   18.00     Svätá liturgia (starosloviensky)
     9.00     Svätá liturgia v dome dôchodcov

Obrezanie a Bohozjavenie Pána 2016 – program

Sviatky Obrezania a Bohozjavenia Pána
Chrám MUP v Starej Ľubovni
31. XII. 2016 – Sobota
 
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   16.00     Svätá liturgia (slovensky)
   23.30     Ďakovný akatist
                 Eucharistická pobožnosť
1. I. 2017 – Nedeľa – Obrezanie Pána – Nový rok
 
     9.00     Svätá liturgia (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého (slovensky)
   16.00     Svätá liturgia v nemocnici
   18.00     Svätá liturgia (starosloviensky)
5. I. 2017 – Štvrtok
 
     6.40     Svätá liturgia (starosloviensky)
   17.00     Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (slovensky)
   18.30     Jordánske svätenie vody (slovensky)
     9.00     Svätá liturgia v dome dôchodcov
6. I. 2017 – Piatok
 
     7.30     Svätá liturgia s myrovaním (slovensky)
     9.30     Svätá liturgia s myrovaním (starosloviensky)
   11.00     Svätá liturgia s myrovaním (slovensky)
   14.00     Požehnanie príbytkov

o. Milan a o. Atanáz, 04.01.2015

V nedeľu 4. januára sme sa na sv. liturgii o 11.00 hod. spoločne rozlúčili s o. Milanom Zalehom, ktorý odchádza na svoje nové pôsobisko do kláštora v Michalovciach, kde bude plniť úlohu šéfredaktora nášho časopisu a vydavateľstva Misionár. O. Milan v našom kláštore pôsobil od roku 2005, ako ľudový misionár. Zároveň sme medzi nami privítali nového člena komunity – o. Atanáza Daniela Mandzáka, ktorý doteraz pôsobil v kláštore v Michalovciach. Obom spolubratom prajeme veľa síl a Božie požehnanie na nových pôsobiskách.