Obnovenie verejných bohoslužieb od 19. apríla 2021

Od 19. apríla sa obnovujú verejné Sv. liturgie za týchto podmienok:
– V priestore chrámu môže byť max. 1 osoba na 15m², čo v prepočte na plochu nášho chrámu činí 30 veriacich okrem kňaza a asistencie. Do počtu sa nezarátavajú deti do 10 rokov.
– Účastník musí mať platný test, respektíve musí byť zaočkovaný
– Je potrebné zachovať vyžadovaný odstup
– Vstup do chrámu je povinne s respirátorom
– Pri vstupe je povinné použiť dezinfekciu rúk
– Zákaz ľuďom s príznakmi respiračných ochorení, či v karanténe.

V nedeľu Sv. liturgie budú do obeda každú hodinu:
7.00, 8.00 – slovenské
9.00, 10.00 – staroslovienske
11.00 – slovenská
večer o 18.00 – staroslovienska

Veľkonočné sviatky 2021 – Liturgický program

Veľký štvrtok
17.00 – Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. Po Liturgii budú Sväté Strasti.

Veľký piatok
8.00 – Cárske časy.
15.00 – Veľká večiereň s uložením Pláštenice do hrobu

Veľká sobota
17.00 – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Kristovo Vzkriesenie
6.00 – Utiereň Paschy s posvätením jedál.
10.00 – Sv. liturgia Jána Zlatoústeho
S nariadenia arcibiskupského úradu Vám týmto umožňujeme sledovať Utiereň Vzkriesenia s archijerejskou Sv. liturgiou v priamom prenose z prešovskej katedrály prostredníctvom televízie TV Lux a TV Logos o 7.00 hod. Hlavným slúžiteľom bude náš vladyka Ján Babjak, SJ.
17.00 – Veľkonočná večiereň.

Veľkonočný pondelok
10.00 – Sv. liturgia Jána Zlatoústeho

Požehnané sviatky!!! Christos Voskrese!

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.2020

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.200

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
– Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. V našom prípade počet ľudí počas liturgie nesmie prekročiť 206 osôb.

 

Sv. liturgie v týždni: 6.30 a 18.00 hod.

Sv. liturgie v nedeľu: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,11.00 a 18.00 hod. Nedeľné sv. liturgie budú polorecitované s krátkym príhovorom po Evanjeliu.

 

V sobotu je sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.

 

Náboženstvo

Náboženstvo pre deti pripravujúce sa na 1. Sv. spoveď sa obnovuje od budúceho týždňa (24.XI.2020, o 17.00 hod.).

 

Farské záležiti

– Farské záležitosti vybavujeme počas stránkových dní predovšetkým telefonicky (o. Ondrej: 0904 73 80 37). Nedeľa a sviatky nie sú stránkové dni.

 

Časopis Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021:

Nové číslo časopisu Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021 si môžete vyzdvihnúť a zakúpiť v sakristií. Cena za kalendár sú 2,-Eurá.

 

Sv. spoveď:

– Spovedáme na individuálne telefonické požiadanie a tiež je nato vyhradený čas chráme:

v týždni po Sv. liturgii oslovte slúžiaceho kňaza,

v nedeľu počas doobedňajších liturgií.

 

– Všetkých prosíme o dodržiavanie hygienických predpisov. V prípade príznakov covidu neohrozujete chod farnosti a snažte sa nekontaktovať s kňazom. Ďakujeme!!!

 

V mene komunity redemptoristov                                  o. Ondrej Pacák, CSsR (správca farnosti)

1.Piatok a novembrová spoveď pre „prvoprijímajúce“ deti…

Na individuálne požiadanie rodičov detí, ktoré v tomto roku prijali 1. Svätú spoveď, budeme spovedať tento piatok, dňa 6.11.2020 pri sakristii chrámu od 16.00 do 17.00 hod. Spovedať budeme po rodinách, najprv dieťa so súrodencami, potom rodičov. Vyspovedaná skupinka sa postupne zhromaždí v chráme, kde im bude udelená spoločne Eucharistia na ruku. Spovedať budeme dvaja kňazi.

Pozývame prváčikov na posvätenie školských tašiek

Prázdniny pomaličky dobiehajú konca a školský rok sa neúprosne blíži. Aby sme do Nového školského roka vykročili s Božím požehnaním, tak v pondelok, 2. septembra, ráno o 7.30 hod., pozývame všetky deti a mládež na sv. liturgiu s osobitným požehnaním o Božiu pomoc a ochranu. Veľmi radi uvítame na tejto „novoročnej“ sv.liturgií aj rodičov a starých rodičov. Nechceme zabudnúť ani na našich nových „prváčikov“. Pre nich organizujeme v nedeľu, 1. septembra, na liturgií o 11.00 hod. posviacku nových školských tašiek. Takže drahé deti nezabudnite si ich na budúcy týždeň priniesť do chrámu na detskú sv. liturgiu! V tú istú nedeľu organizujeme pri kláštore pre deti po obede o 14.00 hod. „rozlúčku s prázdninami“. Pod touto rozlúčkou máme na mysli menšiu „opekačku a športové popoludnie“.