Program

Tu je uvedený program pre miništrantov:

PROGRAMFLORBAL

ČAS:   15:00

KEDY: 4.2.2018

MIESTO: telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda