S novým rokom prichádza zákaz účasti na verejných bohoslužbách.

Od 1. januára 2021 platí zákaz účasti na verejných bohoslužbách.

Chrámy budú opäť na určitý čas zatvorené. Vynasnažíme sa Vám ich preto sprostredkovať v on-line prenose v nedele, sviatky a stredy. S technických príčin najbližší prenos Sv. liturgie z nášho chrámu Matky ustavičnej pomoci bude v nedeľu 3.1.2021 o 10.00 hod.

– V piatok na sviatok Obrezania Pána Sv. Liturgie pre verejnosť nebudú.

– Čo sa týka Sv. spovedi, v tomto výnimočnom stave platí pravidlo, že ten, kto si nad spáchanými hriechmi vzbudí úprimnú ľútosť a predsavzatie, že sa bude hriechov chrániť a že ich vyzná pri najbližšej možnej Sv. spovedi pred kňazom, tak hriechy sú mu odpustené.

– Kto si robí deväť Prvých piatkov, tak nemožnosť vykonať si Sv. spoveď v tomto mesiaci januári mu ich neanuluje, ale nasledujúcou Sv. spoveďou vo februári pokračuje v začatom reťazci.

– Na sviatok Bohozjavenia Pána bol zvyk dávať si posvätiť príbytky. V tomto roku zvyk posvätenia príbytkov presúvame na termín bližšie nešpecifikovaný. V príhodnom čase bude táto možnosť včas avizovaná.

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email