Veľkonočné sviatky 2021 – Liturgický program

Veľký štvrtok
17.00 – Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. Po Liturgii budú Sväté Strasti.

Veľký piatok
8.00 – Cárske časy.
15.00 – Veľká večiereň s uložením Pláštenice do hrobu

Veľká sobota
17.00 – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Kristovo Vzkriesenie
6.00 – Utiereň Paschy s posvätením jedál.
10.00 – Sv. liturgia Jána Zlatoústeho
S nariadenia arcibiskupského úradu Vám týmto umožňujeme sledovať Utiereň Vzkriesenia s archijerejskou Sv. liturgiou v priamom prenose z prešovskej katedrály prostredníctvom televízie TV Lux a TV Logos o 7.00 hod. Hlavným slúžiteľom bude náš vladyka Ján Babjak, SJ.
17.00 – Veľkonočná večiereň.

Veľkonočný pondelok
10.00 – Sv. liturgia Jána Zlatoústeho

Požehnané sviatky!!! Christos Voskrese!

Zdieľanie článku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email