Záznam liturgie – Nedeľa (5.4.)

Zoznam pripravovaných prenosov liturgií:

  • Veľká streda (8.4.) – o 17.30 hod. Novéna k MUP; o 18.00 hod. Liturgia VPD
  • Veľký štvrtok – o 19.00 hod. Strasti 
  • Veľký piatok – o 15.00 hod. Večiereň s uložením Pláštenice do hrobu
  • Veľká sobota – o 17.00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. 
  • Nedeľa Paschy – o 7.00 Utiereň Vskriesenia, Liturgia sv. Jána Zlatoústeho a posvätenie jedál. 
  • Svetlý pondelok a utorok – o 10.00 hod. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Zdieľanie článku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email