Zmena nedeľného liturgického programu

Dávame do pozornosti zmenu nedeľného liturgického poriadku.

Sv. Liturgie budú v týchto hodinách:

7.00 – slovenská Sv. liturgia

8.00 – slovenská Sv. liturgia

9.00 – staroslovenská Sv. liturgia

10.00 – staroslovenská Sv. liturgia

11.00 – slovenská Sv. liturgia

18.00 – staroslovenská Sv. liturgia-

Všetky Sv. liturgie budú polorecitované, obdobne ako ranné Sv.Liturgie v týždni. Počet ľudí v chráme na Sv. Liturgii je 45 osôb +kňaz slúžiteľ, miništrant, cerkovník, kantor, kňaz spovedník.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email