Farské oznamy

Farské oznamy

16. Nedeľa po Päťdesiatnici – 24. September 2017

Stretnutie miništrantov dnes o 14,00 ho v KPC.

Nácvik zboru bl. Metoda je zajtra po večernej sv. liturgii o 18,25 hod. Pozývame aj nových záujemcov o spev v zbore.

Bohoslužby v pondelok až piatok ráno o 6,40 a poobede o 17,30 hod.

V utorok o 17,30 je sv. liturgia so zameraním pre deti. V piatok o 17,30 je sv. liturgia pre mladých.

V sobotu sv. liturgia ráno o 6,40 hod. O 16,00 je sobáš.

V nedeľu program bohoslužieb ako obvykle.

Pre účastníkov tohtoročného Ľubovnianskeho jarmoku je daný na piatok

  1. septembra dišpenz od mäsitých jedál.

Pri zbierke na seminár sa nazbieralo   207.-€

Z krstin Mateja Kotrusa  na cerkov darovali 50.-€, novomanželia Peter a Zuzana  Nemcový darovali takisto 50.-€

Pán Boh im zaplať.

Ohlášky

Sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci:

Vladyslav Holovašenko, gréckokatolík, narodený v Užhorode, syn Oleksandra a Natálie rod. Dobrej

a Silvia Šlosárová, rímskokatolíčka, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni, dcéra Štefana a Renáty rod. Jochmanovej                           Ohlasujú sa 3. krát

 

Marián Rešetár, gréckokatolík, narodený a bývajúci v Starej Ľubovni, syn Ivana a Ľudmily rod. Barnášovej

Martina Flekáčová,  rímskokatolíčka, narodená a bývajúca v Starej Ľubovni, dcéra Heleny Volk-Hudákovej                                                Ohlasujú sa 3. krát

 

Miroslav Dzúrik, rímskokatolík, narodený a bývajúci v Banskej Bystrici, syn Jaromíra a nebohej Anny r. Kochlicovej

Tatiana Borbélyová, rímskokatolíčka, narodená v Bratislave, bývajúca v Banskej Bystrici, dcéra Jozefa a Anny rod. Židovskej              Ohlasujú sa 2. krát

Kto by vedel o nejakej prekážke, kvôli ktorej by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva je to povinný ohlásiť na farskom úrade.