Farské oznamy

Farské oznamy

24. Nedeľa po Päťdesiatnici – 19. November 2017

 

Stretnutie miništrantov bude dnes o 14,00 hod. v KPC.

Zajtra, v pondelok je nácvik zboru blahoslaveného Metoda po večerne sv. liturgii o 18,30 hod. Pozývame aj nových záujemcov o spev v zbore.

Bohoslužby v pondelok až piatok ráno o 6,40 hod. a poobede o 17,30 hod.

V utorok máme odporúčaný sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky                   do chrámu. Ako každý utorok, aj tento je večerná sv. liturgia zameraná pre deti. V piatok je zameraná pre mladých. Tento piatok bude hosťom o. Metod Lukáčik, ktorý sa k nám počas kázne prihovorí na tému: Vnútorné uzdravenie. Po liturgii bude modlitba chvál. Viac info na plagáte.

V sobotu sv. liturgia ráno o 6,40 hod.V nedeľu program bohoslužieb ako obvykle.

Dary:

Minulú nedeľu sa do zvončeka nazbieralo 721.- €.

Pri zbierke na podporný fond II. ABÚ sa vyzbieralo 204.-€.

Z krstín Simona Vnenčáka na cerkov darovali 50.-€,

Bohuznáme osoby:  20.-€ a 100.-€.

Pán Boh zaplať za vaše dary!

 

Smútočný oznam:

V stredu bude o 10.00 hod. v Ďačove pri Lipanoch pohreb zomrelej      Júlie Krenickej, mamy o. Petra, ktorý sa výrazne zaslúžil o vznik našej farnosti.