O farnosti

História farnosti Matky ustavičnej pomoci v SL

 

Gréckokatolícka farnosť v Starej Ľubovni zasvätená Panne Márii Matke ustavičnej pomoci je jednou z troch farnosti Michalovskej viceprovincie redemptoristov na Slovensku. Svojou históriou je najmladšou z nich. Gréckokatolícky redemptoristi prišli do toho mesta až po revolúcii v roku 1989. Dovtedy v meste gréckokatolícka farnosť neexistovala. Keďže gréckokatolíci nemali vlastný chrám, pastorácia a liturgický život sa sústreďoval v priestoroch vtedajšieho Domu smútku na cintoríne. Prvá sv. liturgia pre tunajších gréckokatolíkov bola slúžená na Vianoce 1989 s účasťou z malej, ale zato silnej vo viere, hŕstky veriacich. Po troch rokoch úsilia bol 7. Novembra 1993 posvätený nový chrám na sídlisku Západ. Posviacku vykonaj vtedajší pomocný biskup prešovský Mons. Milan Chautur CSsR.

 

Od tejto pamätnej chvíle počet veriacich stúpal každýmdňom. Pastoračná práca nabrala širší záber. Do farnosti boli k spolupráci pozvané rehoľné gréckokatolícke sestry z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SNPM), a to predovšetkým zvlášť pre vyučovanie náboženskej výchovy v školách. Od roku 1993 pracujú vo farnosti už dvaja redemptoristi, a neskôr sa tvorí komunita troch otcov s permanentnými zmenami. V roku 2001 je postavený nový kláštor sestier služobníc (na Lipovej ulici) a v roku 2001 sa začína s výstavbou kláštora redemptoristov. Slávnostná posviacka nového kláštora redemptoristov sa konala 21. Augusta 2005, ktorú vykonali prešovský eparcha vladyka Ján Babjak SJ a generálny predstavený Josef Villiam Tobin CSsR. Od tohto dňa aj redemptoristi získali konečne vlastnú strechu nad hlavou.

 

Patrónom kláštora sa stal blahoslavený hieromučeník Metod Dominik Trčka CSsR, ktorého na oltár blahoslavený vyniesol v blahej pamäti Ján Pavol II, dňa 4. Novembra 2001. V roku 2003 sa pri sčítaní ľudu v Starej Ľubovni ku gréckokatolíkom prihlásilo 3 602 veriacich. Mesto Stará Ľubovňa je veľmi mladé a perspektívne, a to sa odráža aj v živote samotnej gréckokatolíckej farnosti.