Kňazi farnosti

Správcovia farnosti

Ján Zavacký (exklurendo z Litmanovej) (1988-1990)

Peter Krenický CSsR (1990-1992)

Vladimír Jurčenko CSsR (1992-1998)

Kamil Dráb CSsR (1998-2005)

Maroš Dupnák CSsR (2005-2008)

Marián Andrej Pacák CSsR (2008-2015)

Jozef Paraska CSsR (2015-2017)

Pavol Tomko CSsR (2017- 2019)

Ondrej Pacák CSsR (2019- )

 

 

Zoznam kaplánov

Kamil Dráb CssR (1993-1994)

Štefan Kitľan CSsR (1994)

Ján Čuchráč CSsR (1996-1998)

Štefan Kitľan CSsR (1996-1998)

Marián Andrej Pacák CSsR (1998-2001)

Metod Lukačik CSsR (2001-2003)

Maroš Dupnák CSsR (2003-2005)

Vladimír Kišák  CSsR (2008)

Miroslav Bujdoš CSsR (2011-2014)

 

Zoznam výpomocných duchovných

Milan Zaleha CSsR (1999-2000)

Ján Jozef Oharčák CSsR (2000)

Ján Čuchráč CSsR (rektor chrámu) (2001)

Pavol Tomko CSsR (2004-2005)

Mikuláš Tressa CSsR (2019- )

Miroslav Liška CSsR (2021- )