Rozpis bohoslužieb

Intencie

20- 26. November 2017

Po –  20. XI.  6,40

 

17,30

+ Gustáv, Michal, Katarína, Anna

 

+ Pavol, Helena, Pavlína, Helena, Maroš

P

 

J

Ut – 21. XI.

Uvedenie Bohorodičky

do chrámu

6,40

 

14,30

17,30

AID (ABÚ)

 

Svätá liturgia v dome seniorov

BP Peter (60)

J

 

Jn

M

St – 22. XI.  6,40

 

17,00

17,30

+ Pavol, Viera

 

Novéna

+ Jozef, Peter, Helena, Jozef

J

 

P

P

Št – 23. XI.

 

 6.40

 

14,30

17,30

 BP Rastislav (44)

                                                        

Svätá liturgia v dome seniorov

BP Katarína (30)

P

 

Jn

A

Piat – 24. XI.

 

 6.40

 

17.30

+ Michal, Mária, Anna

                                                     

+++ z rod. Muchovej a Feckovej

A

 

P

So – 25. XI.

 

6.40 BP Bohuznámej

 

Jn

 

Ne – 26. XI.

(8.hl)

 

 

7.30

9.30

11.00

 

18.00

 

9,00

BP  Miroslav (55)

Za veriacich farnosti

BP Darina (40)

 

BP Štefan, Helena

 

Dom seniorov

 

A

P

A

 

J

 

Jn

 

  1. = voľná