Kontakt

Gréckokatolícka cirkev
Farnosť Stará Ľubovňa
Mierová 34 A
064 01 Stará Ľubovňa

e-mail: slcssr@gmail.com
Tel: 052/ 43 221 60

Mobil.č.: o.Ondrej Pacák (správca farnosti) – 0904 73 80 37
IČO: 319 522 67

OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8379289/5200
IBAN:
SK17 5200 0000 0000 0837 9289
BIC/SWIFT:
OTPVSKBX

Chrámy:
1. Matky ustavičnej pomoci, 1993
2. Archanjela Michala, 1833 (skanzen pod hradom)

Kaplnky:
1. Sv. Joachima a Anny, 1990 (Dom seniorov)
2. Sv. Alžbety, 1995 (nemocnica)

Správca farnosti:
o. SEOLic. Ondrej Pacák CSsR

Rektor kláštora:
o. SEOLic. Ondrej Pacák CSsR

Ďalší členovia komunity:
o. Mikuláš Tressa CSsR
o. SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák CSsR

o.Miroslav Čajka CSsR
br. Juraj Gorazd Figura CSsR

Mesto:
16 341 obyvateľov
3 604 gréckokatolíkov

Farnosť:
13 075 obyvateľov
2 883 gréckokatolíkov