Zbor Blahoslaveného Metoda

Zbor Blahoslaveného Metoda 

Zbor Blahoslaveného Metoda v Starej Ľubovni vznikol vo februári 1990 na podnet o. Petra Krenického, správcu a zakladateľa farnosti. Spočiatku sa jeho činnosť sústredila výlučne na liturgický spev. V’daka usilovnej práci a dlhým hodinám tréningu a obetavej práci jednotlivých členov prišli postupne jednotlivé úspechy a s nimi aj požiadavka na nácvik viachlasu. Zbor začal postupne pôsobiť na viacerych cirkevných akciách. Na základe pozvania účinkovali aj na odpustových slávnostiach jednotlivých farností v rámci okresu i mimo neho – Hora Zvir, Ľutina, Levoča, Ihľany, Orlov, Čirč… Medzi naše najväčšie úspechy patria najmä vystúpenia v Poľsku či na Ukrajine či vo večnom meste Ríme. Veľkým profesionálnym zážitkom pre nás boli aj nahrávky svätých liturgií do Slovenského rozhlasu a tiež vydanie vlastného CD v roku 2015. V súčasnsti má tento zbor 25 členov.