Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.2020

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.200

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
– Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. V našom prípade počet ľudí počas liturgie nesmie prekročiť 206 osôb.

 

Sv. liturgie v týždni: 6.30 a 18.00 hod.

Sv. liturgie v nedeľu: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,11.00 a 18.00 hod. Nedeľné sv. liturgie budú polorecitované s krátkym príhovorom po Evanjeliu.

 

V sobotu je sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.

 

Náboženstvo

Náboženstvo pre deti pripravujúce sa na 1. Sv. spoveď sa obnovuje od budúceho týždňa (24.XI.2020, o 17.00 hod.).

 

Farské záležiti

– Farské záležitosti vybavujeme počas stránkových dní predovšetkým telefonicky (o. Ondrej: 0904 73 80 37). Nedeľa a sviatky nie sú stránkové dni.

 

Časopis Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021:

Nové číslo časopisu Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021 si môžete vyzdvihnúť a zakúpiť v sakristií. Cena za kalendár sú 2,-Eurá.

 

Sv. spoveď:

– Spovedáme na individuálne telefonické požiadanie a tiež je nato vyhradený čas chráme:

v týždni po Sv. liturgii oslovte slúžiaceho kňaza,

v nedeľu počas doobedňajších liturgií.

 

– Všetkých prosíme o dodržiavanie hygienických predpisov. V prípade príznakov covidu neohrozujete chod farnosti a snažte sa nekontaktovať s kňazom. Ďakujeme!!!

 

V mene komunity redemptoristov                                  o. Ondrej Pacák, CSsR (správca farnosti)

Zdieľanie článku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email