Aktuality z farnosti

  • V nedeľu 18.3. sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda. V rámci neh

  • V sobotu, 27. februára 2018 o 17:30 organizujú Modlitby matiek z našej farnosti v spolupráci s Modli

  •       Na prelome rokov 2017/2018 sa náš chrám dočkal vylepšenia v podobe nových lavíc