Septembrové spoločné chvály – 22.9.2017

Po dvojmesačnej prázdninovej prestávke sa opäť do chrámu vracajú obľúbené chvály. Tentokrát sa program konal za účasti členov spoločenstva On a Skala.

 

Program sa začal o 17.30 mládežníckou svätou liturgiou, ktorú viedla mládež zo Spoločenstva On. Po jej skončení prišli na rad chvály, ktoré sa konali pod spoločnou taktovkou spoločenstiev On a Skala. Veriaci teda mohli chváliť, prosiť, ďakovať i deliť sa. Zažili tak znovu Božiu prítomnosť a radosť zo stretnutia s Pánom a prehĺbili svoju osobnú modlitbu. Na záver na všetkých v priestoroch KPC čakalo malé Agapé.

 

Záverom dodávame, že Chvály sa opätovne stávajú pravidelnou záležitosťou. Budú sa konať každý tretí piatok v mesiaci počas školského roka (ak nie je v oznamoch uvedené inak). Všetci veriaci sú srdečne vítaní.