Veľkonočné sviatky 2017

Veľký pondelok, utorok a streda, 29.- 31. Marec 2010
6.40 Svätá liturgia (pomoci (iba v stredu)
18.00 Liturgia vopred posvätenstarosloviensky)
17.30 Novéna k Matke ustavičnej ých darov
14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov ( v utorok)


Veľký štvrtok, 1. Apríl 2010
6.40 Svätá liturgia (starosloviensky)
17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého (slovensky)
20.00 Strasti nášho Spasiteľa Ježiša Krista s nesením kríža (slovensky)
14.30 Svätá liturgia v Domove dôchodcov


Veľký Piatok, 2. Apríl 2010 – prikázaný sviatok
8.00 Cárske časy (slovensky)
17.00 Večiereň s uložením pláštenice do Božieho hrobu (slovensky)


Veľká Sobota, 3. Apríl 2010
17.00 Večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého (slovensky)


Svätá a Veľká Nedeľa Paschy, 4. Apríl 2010
5.00 Voskresná utiereň (starosloviensky) a posvätenie jedál
9.00 Svätá liturgia (starosloviensky) a myrovanie
11.00 Svätá liturgia (slovensky) a myrovanie
15.30 Veľkonočná večiereň (slovensky)
16.00 Svätá liturgia v nemocnici


Svetlý Pondelok, 5. Apríl 2010
7.30 Svätá liturgia (slovensky)
9.30 Svätá liturgia (starosloviensky)
11.00 Svätá liturgia (slovensky)
18.00 Svätá liturgia (starosloviensky)
9.00 Svätá liturgia v Domove dôchodcov


Svetlý Utorok, 6. Apríl 2010
6.40 Svätá liturgia (starosloviensky)
16.00 Svätá liturgia (slovensky)
18.00 Svätá liturgia (starosloviensky)
9.00 Svätá liturgia v Domove dôchodcov.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.