Od 10.12.2021 – Slúži sa v režime OP pre 30 veriacich v chráme

Sv. liturgie

 

Sv. liturgie sú v režime OP (očkovaný, prekonaný) s účasťou max. 30-tich veriacich.

Zapisovať sa na liturgie môžete na hárok, ktorý je vzadu v chráme.

 

Sväté liturgie  budú slúžené cez on-line prenos (až do odvolania):
– Pondelok až piatok: 17.30 – Sv. ruženec, v stredu novéna k Mup; 18.00 –  Sv. liturgia.
– Každý deň počas týždňa po večernej  liturgii do 19.30 je možnosť prísť do chrámu vyspovedať sa (oslovte službukonajúceho kňaza) a bez dlhšieho zdržiavania sa prijať Eucharistiu a pomodliť sa. Prosím aby ste sa nezhromažďovali v priebehu Sv. liturgie pred chrámom, ale až po prenose.

 

– Nedeľa:

Sv. liturgia 7.30  ; 9.15  ;  11.00 ;  18.00

Po liturgii od 12.15  do 13.15 je možnosť prísť do chrámu a vyspovedať sa (oslovte službukonajúceho kňaza) a bez dlhšieho zdržiavania sa prijať Eucharistiu a pomodliť sa.

 

Individuálna pastorácia (spoveď, Sv. prijímanie, duchovný rozhovor…) je možná aj po telefónnej dohode s akýmkoľvek kňazom z nášho kláštora. Tel. čísla nájdete na našej internetovej stránke www.cerkovsl.sk