Zmena počtu veriacich na Sv. liturgiách, slúžiť sa bude len v chráme.

Od .12. januára 2022 nastala zmena čo do počtu veriacich zúčastnených na Sv. liturgii. Účasť na Bohoslužbách ďalej pokračuje v režime OP, ale počet veriacich z 30 sa zvyšuje na 100 veriacich. Z tohto dôvodu Sv. liturgie v KPC sa rušia, slúžiť sa bude len v chráme a to s klasickom nedeľným rozvrhom: 7.30, 9.15, 11.00 a 18.00.

Od 10.12.2021 – Slúži sa v režime OP pre 30 veriacich v chráme

Sv. liturgie

 

Sv. liturgie sú v režime OP (očkovaný, prekonaný) s účasťou max. 30-tich veriacich.

Zapisovať sa na liturgie môžete na hárok, ktorý je vzadu v chráme.

 

Sväté liturgie  budú slúžené cez on-line prenos (až do odvolania):
– Pondelok až piatok: 17.30 – Sv. ruženec, v stredu novéna k Mup; 18.00 –  Sv. liturgia.
– Každý deň počas týždňa po večernej  liturgii do 19.30 je možnosť prísť do chrámu vyspovedať sa (oslovte službukonajúceho kňaza) a bez dlhšieho zdržiavania sa prijať Eucharistiu a pomodliť sa. Prosím aby ste sa nezhromažďovali v priebehu Sv. liturgie pred chrámom, ale až po prenose.

 

– Nedeľa:

Sv. liturgia 7.30  ; 9.15  ;  11.00 ;  18.00

Po liturgii od 12.15  do 13.15 je možnosť prísť do chrámu a vyspovedať sa (oslovte službukonajúceho kňaza) a bez dlhšieho zdržiavania sa prijať Eucharistiu a pomodliť sa.

 

Individuálna pastorácia (spoveď, Sv. prijímanie, duchovný rozhovor…) je možná aj po telefónnej dohode s akýmkoľvek kňazom z nášho kláštora. Tel. čísla nájdete na našej internetovej stránke www.cerkovsl.sk

Zmena nedeľného liturgického programu

Dávame do pozornosti zmenu nedeľného liturgického poriadku.

Sv. Liturgie budú v týchto hodinách:

7.00 – slovenská Sv. liturgia

8.00 – slovenská Sv. liturgia

9.00 – staroslovenská Sv. liturgia

10.00 – staroslovenská Sv. liturgia

11.00 – slovenská Sv. liturgia

18.00 – staroslovenská Sv. liturgia-

Všetky Sv. liturgie budú polorecitované, obdobne ako ranné Sv.Liturgie v týždni. Počet ľudí v chráme na Sv. Liturgii je 45 osôb +kňaz slúžiteľ, miništrant, cerkovník, kantor, kňaz spovedník.

Koncert chlapčenského speváckeho zboru Bonifantes

Vo štvrtok, 19. Októbra sa v našom chráme opäť odohrala výnimočná udalosť. Svojou návštevou ho poctil český chlapčenský spevácky zbor Bonifantes. Koncert sa konal v rámci Dní českej kultúry v spolupráci s Ľubovnianskou knižnicou a Českým spolkom v Starej Ľubovni.

 

Vo štvrtok dopoludnia o 10.30 sa náš chrám premenil na koncertnú sieň. Za účasti publika, ktoré tvorili žiaci druhého stupňa ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Mikuláša v našom meste, sa miestom konania niesli diela zborového spevu i opery od autorov ako Antonin Dvořák (Biblické písně), Maurice Duruflé (Ubi caritas et amor), John Rutter (Gloria I.), Gabriel Fauré (Requiem: Introitus et Kyrie). Nemohla chýbať ani bezpochyby najznámejšia ária Franza Biebla Ave Maria. Zbor zaspieval aj niekoľko vlastných skladieb od jeho zakladajúceho člena a súčasného umeleckého riaditeľa Jana Míška. Vďačné publikum ich zakaždým odmenilo obrovským a nadšeným potleskom a na záver nemohla chýbať ani standing ovation.

 

Bonifantes je veľmi činorodým telesom, koncertovanie je jeho hlavnou náplňou. Ročne absolvuje okolo 100 koncertov nielen v strednej Európe, ale po celom svete. Venuje sa tiež opere, v operných predstaveniach Tosca a Carmen chlapci vystupovali po boku slávnych sólistov ako Mara Zampieri (La Scala), Anda Luisa Bogza alebo Peter Dvorský. Zbor sa s veľkým úspechom zúčastňuje rôznych prestížnych medzinárodných súťaží a festivalov.