Zmena počtu veriacich na Sv. liturgiách, slúžiť sa bude len v chráme.

Od .12. januára 2022 nastala zmena čo do počtu veriacich zúčastnených na Sv. liturgii. Účasť na Bohoslužbách ďalej pokračuje v režime OP, ale počet veriacich z 30 sa zvyšuje na 100 veriacich. Z tohto dôvodu Sv. liturgie v KPC sa rušia, slúžiť sa bude len v chráme a to s klasickom nedeľným rozvrhom: 7.30, 9.15, 11.00 a 18.00.

V stredu na predvečer sviatku Bohozjavenia bude o 17.00 hod. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, po ktorej bude veľké posvätenie vody. V tento deň zaväzuje prísny pôst.

V stredu na predvečer sviatku Bohozjavenia bude o 17.00 hod. Sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou, po ktorej bude veľké posvätenie vody. Posvätenie vykoná vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR.

V tento deň zaväzuje prísny pôst.

Vo štvrtok  na Bohozjavenie budú Sv. liturgie len doobeda obdobne ako v nedeľu (pozri farské oznamy). Po liturgií bude myrovanie. Zoznam na posviacku príbytkov sa nachádza vzadu v chráme na stolíku. Zapísať sa môžete aj cez vyplnenie formuláru na našej stránke v kolónke „Posviacka domácnosti“

Posvätenú vodu si môžete prísť načerpať po ranných a večerných liturgiách.

25.11.2021 – Opätovný zákaz slúženia Sv. liturgií s účasťou veriacich

Na základe uznesenia Vlády SR platí na Slovensku od 25. novembra 2021 núdzový stav a zákaz vychádzania. Z tohto dôvodu je verejné slávenie bohoslužieb za účasti veriacich zakázané.

 Sväté liturgie  budú slúžené cez online prenos:
– Pondelok až piatok o 18.00
– Sobota o 7.00
– Nedeľa o 9.30

 Individuálna pastorácia je možná len po telefónnej dohode s akýmkoľvek kňazom z nášho kláštora. Tel. čísla nájdete na našej internetovej stránke.

Aj nezaočkovaní na stretnutie s Pápežom Františkom

Od pondelka 6. septembra, sa môžete na stretnutia so Svätým Otcom Františkom, teda aj na slávenie svätej liturgie s ním v Prešove, zaregistrovať aj otestovaní a tí, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania covidu. Nutné bude aj pre vás zaregistrovať sa na stránke www.navstevapapeza.sk. ALE AŽ OD ZAJTRA – OD PONDELKA 6. SEPTEMBRA, KEDY UŽ BUDE SPUSTENÁ AJ TÁTO REGISTRÁCIA.
O týždeň privítame na Slovensku Svätého Otca Františka. Historická chvíľa, ktorej budeme súčasťou, sa stane skutočnosťou. V Prešove ho privítame v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Ak ste sa ešte neprihlásili, prosíme Vás, aby ste to už neodkladali, aby NCZI malo určitý časový priestor na kontrolu údajov. Elektronická registrácia nie je náročná a trvá chvíľu, ale je už na ňu naozaj najvyšší čas. Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk , alebo prostredníctvom troch našich oficiálnych gréckokatolíckych biskupských stránok. Po nejakom čase od registrácie, po kontrole v NCZI, vám teraz v najbližších dňoch príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti. Pozvaní sme všetci – gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci, veriaci iných cirkví, Prešovčania, obyvatelia iných miest a obcí, všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií.ODPOVEDE Z REGISTRÁCIE NIEKOMU HODÍ DO SPAMU ALEBO REKLÁM, PRETO SI V TAKOM PRÍPADE, KEĎ NEMÁTE ODPOVEĎ, SKONTROLUJTE AJ SPAM A REKLAMY. ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME, V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK PROBLÉMU NAPR. PRI OVEROVANÍ NCZI, KEĎ VIETE, ŽE SPĹŇATE PODMIENKY, OBRÁŤTE SA NA NAŠE CIRKEVNÉ CALL CENTRUM ZRIADENÉ PRE NÁVŠTEVU – KONTAKTY SÚ UVEDENÉ NA HORNEJ LIŠTE OFICIÁLNEJ STRÁNKY NAVSTEVAPAPEZA.SK. DOŠLO K ZMENE: vstup do areálu bude otvorený UŽ OD POLNOCI Z 13. NA 14. SEPTEMBRA, TEDA OD 00:00 HOD. A UZATVORENÝ O 8:00 HOD., teda približne dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža. Opäť odporúčame využiť autobusy, ktoré sú objednané vo farnostiach a POSILNENÉ A ŠPECIÁLNE VLAKOVÉ SPOJE, KTORÉ UŽ SÚ UVEDENÉ NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE NÁVŠTEVY, AJ NA TK KBS A NA NAŠICH OFICIÁLNYCH STRÁNKACH. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné parkoviská.DOPRAVNÁ MAPA S PARKOVISKAMI A OBMEDZENIAMI JE UŽ DOSTUPNÁ na oficiálnej stránke navstevapapeza.sk. Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove budú zdarma. Všetky prípadné otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na stránke www.navstevapapeza.sk .Dobrovoľníkov pre Prešov už máme viac ako 800, teda ešte potrebujeme približne 100. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SA ZA DOBROVOĽNÍKOV DO ŠTVRTKA 9. SEPTEMBRA 2021 VRÁTANE. Ďakujeme.Registrácia ešte stále prebieha aj pre gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, zasvätené osoby, aj VIP (pozvaných hostí). V utorok 14. septembra budú mať gréckokatolícke a rímskokatolícke školy, aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Prešov, Košice, PSK a KSK VOĽNO. Niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra. PROSÍME VÁS, ABY – AK STE SA EŠTE NEVYSPOVEDALI TERAZ PRED PRVÝM PIATKOM – STE SA VYSPOVEDALI VO SVOJICH FARNOSTIACH TERAZ NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ, PRETOŽE PRIAMO NA STRETNUTÍ SO SVÄTÝM OTCOM V PREŠOVE UŽ TÁTO MOŽNOSŤ Z LOGISTICKÝCH DÔVODOV NEBUDE MOŽNÁ. A VŠETCI VIEME, ŽE NAŠA PLNÁ ÚČASŤ BUDE VTEDY, KEĎ PRIJMEME SVÄTÉ PRIJÍMANIE NA PÁPEŽSKEJ SVÄTEJ LITURGII.Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca. Od 1. septembra je súčasťou našej duchovnej prípravy aj 12 katechéz, jedna na každý deň do začiatku pápežskej návštevy.

10. r. Festivalu súčasného umenia a divadla (UM UM)_10. – 15. 8. 2021

Láka Vás zistiť a vyskúšať si, ako sa stavia a udržiava Prírodná záhrada alebo jama na zber dažďovej vody v záhrade, či v parku? Naučiť sa princípy Prírodného staviteľstva v praxi? Objaviť nástroje, ako Zapojiť ľudí pre spoločenskú zmenu? Podiskutovať si na tému Najlepšieho možného scenára budúcnosti? Alebo sa chcete stať súčasťou Divadelných dielní a zaoberať sa príbehmi ľudí, ktorých už priamo či nepriamo zasiahla klimatická zmena?

Všetkým tým, ktorým ochrana prírody nie je ľahostajná dávame do pozornosti aktivitu 10. ročníka Festivalu súčasného umenia a divadla (UM UM), ktorý tentoraz pracuje s témou Súčasnosť klimatickej krízy. V rámci projektu Uzol kultúry – Stará Ľubovňa – Mesto kultúry 2021, pre Vás v termíne 10. – 15. 8. 2021 prichystali 6 workshopov s odborníkmi/-čkami. V prípade záujmu účasti na týchto workshopoch, ozvite sa nám na našu farskú mailovú adresu (slcssr@gmail.com) a my Vám zašleme v prílohe tabuľky zo zoznamom nahlásených ľudí, ku ktorým sa môžete dopísať (Max. počet účastníkov je 12 na každý blok).
Túto akciu svojou účasťou a prednáškou podporí medzi inými aj náš pán arcibiskup Ján Babjak.

Ide o niekoľkodňové vzdelávanie v praxi a o snahu prepojiť ľudí do komunitnej spolupráce a tvorby. Všetky workshopy sú preto zdarma a každý prihlásený účastník je odmenený po absolvovaní ranného bloku spoločným obedom a po absolvovaní poobedňajšieho bloku spoločnou večerou na mieste, kde bude vznikať Komunitná klimatická záhrada, a to pri ZŠ na Komenského ul., naľavo od hlavného vchodu do školy.

Pokiaľ Vás téma niektorého workshopu oslovila a bola by pre Vás prínosná, odporúčame ho absolvovať v priebehu všetkých jeho dní. Presné časy nájdete po rozkliknutí každej tabuľky, kde je potrebné sa zapísať do blokov, ktoré plánujete absolvovať, aby sme mali prehľad o počte prihlásených a vedeli objednať správny počet porcií jedla na každý deň. Ak nemáte možnosť byť prítomný/-á v priebehu všetkých dní workshopu, môžete sa v tabuľke zapísať len na časy, kedy máte možnosť sa zúčastniť. Môžete sa prihlásiť i v prípade, že by ste chceli prísť len na jeden ranný alebo poobedňajší blok. Veríme, že i napriek krátkej návšteve bude Vaša účasť pre obe strany prínosom.

Vďaka workshopom a Vašej spoluúčasti a práci vznikne verejná Komunitná klimatická záhrada s oddychovými prvkami z prírodného staviteľstva, ktorá zostane darom pre obyvateľov mesta Stará Ľubovňa, predovšetkým pre deti ZŠ na Komenského ul. a okolitých škôl a škôlok, ďalej vzniknú i dve divadelné predstavenia pre festival UM UM 2021 a dve ekologicky ladené kampane. Tvorbu Klimatickej a komunitnej záhrady z verejných zdrojov podporil i Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis.

Informácie nájdete na odkaze: www.umumfestival.com/ekolaboratorium, Stratégia ruže a Prejav svoj žiaľ (Otvorené divadlo).

Obnovenie verejných bohoslužieb od 19. apríla 2021

Od 19. apríla sa obnovujú verejné Sv. liturgie za týchto podmienok:
– V priestore chrámu môže byť max. 1 osoba na 15m², čo v prepočte na plochu nášho chrámu činí 30 veriacich okrem kňaza a asistencie. Do počtu sa nezarátavajú deti do 10 rokov.
– Účastník musí mať platný test, respektíve musí byť zaočkovaný
– Je potrebné zachovať vyžadovaný odstup
– Vstup do chrámu je povinne s respirátorom
– Pri vstupe je povinné použiť dezinfekciu rúk
– Zákaz ľuďom s príznakmi respiračných ochorení, či v karanténe.

V nedeľu Sv. liturgie budú do obeda každú hodinu:
7.00, 8.00 – slovenské
9.00, 10.00 – staroslovienske
11.00 – slovenská
večer o 18.00 – staroslovienska

Veľkonočné sviatky 2021 – Liturgický program

Veľký štvrtok
17.00 – Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. Po Liturgii budú Sväté Strasti.

Veľký piatok
8.00 – Cárske časy.
15.00 – Veľká večiereň s uložením Pláštenice do hrobu

Veľká sobota
17.00 – Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Kristovo Vzkriesenie
6.00 – Utiereň Paschy s posvätením jedál.
10.00 – Sv. liturgia Jána Zlatoústeho
S nariadenia arcibiskupského úradu Vám týmto umožňujeme sledovať Utiereň Vzkriesenia s archijerejskou Sv. liturgiou v priamom prenose z prešovskej katedrály prostredníctvom televízie TV Lux a TV Logos o 7.00 hod. Hlavným slúžiteľom bude náš vladyka Ján Babjak, SJ.
17.00 – Veľkonočná večiereň.

Veľkonočný pondelok
10.00 – Sv. liturgia Jána Zlatoústeho

Požehnané sviatky!!! Christos Voskrese!

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.2020

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.200

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
– Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. V našom prípade počet ľudí počas liturgie nesmie prekročiť 206 osôb.

 

Sv. liturgie v týždni: 6.30 a 18.00 hod.

Sv. liturgie v nedeľu: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,11.00 a 18.00 hod. Nedeľné sv. liturgie budú polorecitované s krátkym príhovorom po Evanjeliu.

 

V sobotu je sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.

 

Náboženstvo

Náboženstvo pre deti pripravujúce sa na 1. Sv. spoveď sa obnovuje od budúceho týždňa (24.XI.2020, o 17.00 hod.).

 

Farské záležiti

– Farské záležitosti vybavujeme počas stránkových dní predovšetkým telefonicky (o. Ondrej: 0904 73 80 37). Nedeľa a sviatky nie sú stránkové dni.

 

Časopis Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021:

Nové číslo časopisu Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021 si môžete vyzdvihnúť a zakúpiť v sakristií. Cena za kalendár sú 2,-Eurá.

 

Sv. spoveď:

– Spovedáme na individuálne telefonické požiadanie a tiež je nato vyhradený čas chráme:

v týždni po Sv. liturgii oslovte slúžiaceho kňaza,

v nedeľu počas doobedňajších liturgií.

 

– Všetkých prosíme o dodržiavanie hygienických predpisov. V prípade príznakov covidu neohrozujete chod farnosti a snažte sa nekontaktovať s kňazom. Ďakujeme!!!

 

V mene komunity redemptoristov                                  o. Ondrej Pacák, CSsR (správca farnosti)